Posted

Komora – upublicznienie wyboru

Zamawiający informuje, że w dniu 22.10.2019 dokonał wyboru dostawcy na podstawie zapytania ofertowego z dnia 10.10.2019 upublicznionego w dniu 10.10.2019 na zakup materiałów do montażu komory. W [...]