Komora – upublicznienie wyboru

Zamawiający informuje, że w dniu 22.10.2019 dokonał wyboru dostawcy na podstawie zapytania ofertowego z dnia 10.10.2019 upublicznionego w dniu 10.10.2019 na zakup materiałów do montażu komory. W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.