,,Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu powietrze/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w skali nieznanej i niestosowanej dotychczas.”

Celem projektu jest:

podniesienie poziomu aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjności firmy poprzez realizację prac B+R oraz komercjalizację ich wyników których efektem będzie typoszereg pomp ciepła typu powietrze/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w skali nieznanej i niestosowanej dotychczas.

Zakres prac obejmuje:

  • Badania przemysłowe w zakresie efektywności oraz prawidłowej pracy innowacyjnego zbiornika buforowego oraz
  • alternatywnego sterowania układu pompy ciepła typu powietrze/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami.
  • Prace rozwojowe w zakresie opracowania prototypu pompy oraz potwierdzenia jej ostatecznych parametrów.
  • Zgłoszenie patentów/wzorów użytkowych
  • Upowszechnienie wyników badań

Efektem projektu będzie:

wdrożenie na rynek typoszeregu innowacyjnych pompy ciepła, min. 1 zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, wzrost sprzedaży o min. 20%, wzrost konkurencyjności firmy, wejście na nowe rynki zagraniczny.; transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji współpracy z jednostkami B+R.

Wartość projektu:

1 421 154,22

Wartość dofinansowania:

1 069 132,29 PLN

Okres realizacji projektu:

01.10.2021 – 30.06.2023