wizualizacja-rotorua

Rotorua RGX

 • bardzo wysokie sezonowe współczynniki efektywności energetycznej – SCOP 5,52
 • oparte na sprężarkach niemieckiej produkcji Copeland Scroll,
 • mała powierzchnia wymiennika gruntowego,
 • brak glikolu w instalacji dolnego źródła.
 • Wyższa sprawność i współczynniki energetyczne COP, dzięki technologii bezpośredniego
  parowania (potwierdzone przez European Heat Pump Association EHPA)
 • klasa energetyczna A+++ również przy 55°C,
 • zdalna możliwość diagnozowania usterek, oraz kontroli efektywności pracy dzięki dostępowi
  online, również do wszystkich parametrów serwisowych,
 • mniejsza awaryjność pompy ciepła, dzięki znacznie jej prostszej budowie.

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA
BEZPOŚREDNIE ODPAROWANIE/WODA

W pompach ciepła z bezpośrednim odparowaniem w gruncie, w odróżnieniu do klasycznych pomp typu glikol/woda, instalacja freonowa nie
schładza w wymienniku płytowym obiegu glikolowego, który to dopiero odbiera ciepło z dolnego źródła energii, tylko jest bezpośrednio
wprowadzana do ziemi. Dzięki temu taki układ charakteryzuje się przede wszystkim prostszą budową (brak pośredniego obiegu glikolowego)
oraz mniejszymi stratami energii, co wiąże się z wyższymi współczynnikami efektywności energetycznej COP.

Pompa ciepła Rotorua RGX typu bezpośrednie odparowanie/woda
w porównaniu do powietrznych pomp ciepła :

• Znacząco niższe rachunki o nawet 30–40%, dzięki wyższym współczynnikom efektywności energetycznej w skali sezonu,
• Mniejsza potencjalna awaryjność, łatwość serwisowania oraz niższe jego koszty po okresie gwarancyjnym,
• Brak konieczności montażu jednostki zewnętrznej,
• Pewna stabilna praca, bez względu na temperatury
zewnętrzne,
• Znacznie wyższe wartości dofinasowania w programie
„Czyste powietrze”, oraz „Moje ciepło”.

w porównaniu do klasycznych gruntowych pomp ciepła:
• Brak obiegu pośredniego, dzięki czemu wyższa
efektywność układu,
• Znacznie mniejsza powierzchnia wymiennika
gruntowego,
• Prostsza budowa układu, brak glikolu w instalacji.

Zapytaj o pompę ciepła do Twojego domu już dziś!