,,OPRACOWANIE PROTOTYPU NOWEJ GENERACJI POMP CIEPŁA TYPU POWIETRZE/WODA Z INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI TECHNOLOGICZNYMI W SKALI NIEZNANEJ I NIESTOSOWANEJ DOTYCHCZAS.”

projekt_fe

Celem projektu jest:

podniesienie poziomu aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjności firmy poprzez realizację prac B+R oraz komercjalizację ich wyników których efektem będzie typoszereg pomp ciepła typu powietrze/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi w skali nieznanej i niestosowanej dotychczas.

Zakres prac obejmuje:

  • Badania przemysłowe w zakresie efektywności oraz prawidłowej pracy innowacyjnego zbiornika buforowego oraz
  • alternatywnego sterowania układu pompy ciepła typu powietrze/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami.
  • Prace rozwojowe w zakresie opracowania prototypu pompy oraz potwierdzenia jej ostatecznych parametrów.
  • Zgłoszenie patentów/wzorów użytkowych
  • Upowszechnienie wyników badań

Efektem projektu będzie:

wdrożenie na rynek typoszeregu innowacyjnych pompy ciepła, min. 1 zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, wzrost sprzedaży o min. 20%, wzrost konkurencyjności firmy, wejście na nowe rynki zagraniczny.; transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji współpracy z jednostkami B+R.

Wartość projektu:

1 421 154,22

Wartość dofinansowania:

1 069 132,29 PLN

Okres realizacji projektu:

01.10.2021 – 30.06.2023

Podniesienie poziomu aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjności firmy poprzez realizację prac B+R oraz komercjalizację ich wyników

projekt_fe

Celem projektu jest:
podniesienie poziomu aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjności firmy do 30.06.2021r. poprzez realizację prac B+R oraz komercjalizację ich wyników których efektem będzie typoszereg pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Zakres prac obejmuje:

  • Badania przemysłowe w zakresie technologii wytwarzania oraz działania pompy ciepła typu bezpośrednie parowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami.
  • Prace rozwojowe w zakresie opracowania prototypu pompy oraz potwierdzenia jej ostatecznych parametrów.
  • Zgłoszenie patentów/wzorów użytkowych.
  • Upowszechnienie wyników badań.

Efektem projektu będzie:
wdrożenie na rynek typoszeregu innowacyjnych pompy ciepła, min. 1 zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, wzrost sprzedaży, wzrost konkurencyjności firmy, wejście na nowe rynki zagraniczne; transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji współpracy z jednostkami B+R.

Wartość projektu:
1 270 210,38 zł

Wartość dofinansowania:
968 451,02 zł

Okres realizacji projektu:
01.07.2019 – 30.06.2021r.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania