Zapytanie ofertowe dotyczące projektu badawczego

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na najem koparki zatrudnienie operatora koparki, zakup piasku zgodnie z załączonym formularzem.

Oferta będzie służyła wyłącznie w celu oszacowania wartości zamówienia, co nie będzie skutkowało zawarciem umowy.

POBIERZ FORMULARZ.