Koparka – upublicznienie wyboru

Zamawiający informuje, że w dniu 13.09.2019 dokonał wyboru dostawcy na podstawie zapytania ofertowego z dnia 02.09.2019 upublicznionego w dniu 02.09.2019 na najem koparki, zatrudnienie operatora koparki oraz zakup piasku. W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.