Zapytanie ofertowe na szacowanie wartości zamówienia na zakup materiałów do montażu komory

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup materiałów do montażu komory.

Oferta będzie służyła wyłącznie w celu oszacowania wartości zamówienia, co nie będzie skutkowało zawarciem umowy.

POBIERZ OFERTĘ.