Zapytanie ofertowe na najem koparki i zatrudnienie operatora koparki oraz zakup piasku

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na najem koparki, zatrudnienie operatora koparki oraz zakup piasku zgodnie z załączonym formularzem.

POBIERZ FORMULARZ.