Program „Czyste powietrze”

W czerwcu 2018 rząd przedstawił założenia programu walki ze smogiem. Budżet programu “Czyste Powietrze” ma zamknąć się w kwocie ponad 100 miliardów złotych. Celem jest dofinansowanie termomodernizacji połączonej z wymianą źródeł ogrzewania. Dofinansowanie będzie można także przeznaczyć na montaż domowego odnawialnego źródła energii elektrycznej – w tym mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Program “Czyste Powietrze” – co obejmuje?

W ramach programu “Czyste Powietrze” można ubiegać się o wsparcie przy termomodernizacji oraz wymianie źródeł ogrzewania. Za realizację odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który posiada spore doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie programów związanych z poprawą jakości powietrza. “Czyste Powietrze” jest jak dotąd największym programem organizowanym przez NFOŚ.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz tych nowo budowanych. Ma się to odbyć poprzez gruntowną termomodernizację oraz wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program ma być realizowany przez dziesięć lat, czyli zakończy się w 2029 roku.

Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska, w ramach programu “Czyste Powietrze” finansowana będzie wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe, kotły gazowe i kondensacyjne, systemy ogrzewania elektrycznego oraz pompy ciepła. Zakres może także obejmować docieplenie budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz cieplnej, np. kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Nowo budowane domy jednorodzinne a program “Czyste Powietrze”

W nowo budowanych domach jednorodzinnych dofinansowanie będzie obejmowało zakup oraz montaż węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów na paliwo stałe, kotłów gazowych kondensacyjnych oraz pompy ciepła.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku. Co istotne, w ramach wdrażania programu “Czyste Powietrze” przewidziano spotkania o charakterze informacyjnym i szkoleniowym. Będą one prowadzone we wszystkich gminach w Polsce. Skierowane są bezpośrednio do mieszkańców i pracowników urzędów gmin. W ramach spotkań możliwe będzie zapoznanie się ze szczegółowymi założeniami programu oraz poszerzenie swojej wiedzy na temat jakości powietrza i smogu na danym obszarze.