pompa-ciepla-caliane

Pompa ciepła Caliane (bezpośrednie odparowanie/woda)

Pompy ciepła serii Caliane pobierają ciepło z ziemi w celu przekazania go do obiegu ogrzewania / ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem czynnika chłodniczego. Pompa ciepła składa się z parownika, sprężarki, skraplacza i zaworu rozprężnego. Kolektory geotermalne stanowią parownik w instalacji Caliane.

 1. Czynnik chłodniczy w obiegu przechodzi ze stanu ciekłego na lotny w parowniku, co umożliwia odzyskanie ciepła z gleby.
 2. Sprężarka zwiększa ciśnienie czynnika, zwiększając także jego temperaturę.
 3. W skraplaczu czynnik chłodniczy przekazuje ciepło do obiegu grzewczego i przechodzi z powrotem do stanu ciekłego.
 4. Czynnik chłodniczy przepływa przez termostatyczny zawór rozprężny, stanie pierwotnym, przy niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze, powraca do parownika.

Zalety rozwiązania:

 • Zapewnienie w 100% ogrzewania budynku przez cały rok.
 • Wysoka i względnie niezmienna w okresie całego roku wydajność.
 • Najwyższa wydajność dzięki systemowi bezpośredniego odparowania w gruncie.
 • Trwały wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej.
 • Sprężarka renomowanej, niemieckiej marki Copeland.
 • Możliwość stosowania różnych rodzajów ogrzewania w jednym obiekcie np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe.
 • Możliwość łączenia z innymi źródłami ciepła np. kominkiem z płaszczem wodnym, poprzez zasobnik buforowy.
 • Możliwość sterowania wieloma obiegami grzewczymi i budowy kaskad do 10 pomp ciepła.
 • Niewielka powierzchnia poziomego kolektora gruntowego.
 • Temperatura wody grzejnej do 65°C.
 • Wysoka bezawaryjność systemu dzięki jego prostocie.
 • Brak konieczności wymiany glikolu, a co za tym idzie niskie koszty serwisowania (w pompach ciepła używających jako nośnik ciepła mieszaniny glikolu konieczna jest jego cykliczna wymiana, średnio co 3÷5 lata, gdyż podlega on naturalnemu procesowi starzenia i utraty właściwości),

Pompa ciepła Caliane – najlepszy ogrzewacz Twojego domu