Gdzie zamontować i jaki rodzaj wybrać powietrznej pompy ciepła?

 In Publikacje

Powietrzna pompa ciepła to bardzo cenione rozwiązanie grzewcze ostatnich lat. Jej popularność wynika z tego, że instaluje się je znacznie szybciej, prościej i taniej niż modele czerpiące ciepło z gruntu lub wody. OK, zdecydowałeś się na zakup – gdzie jednak należy ją zamontować? Miejsce instalacji zależy w istocie od jej rodzaju.

Jednostki zewnętrzne powietrznej pompy ciepła instaluje się w ogrodzie lub przy ścianie zewnętrznej domu – byleby nie za daleko od niego. Jednak ze względu na powstający w czasie działania pompy hałas najlepiej nie montować jej w pobliżu ściany sypialni. Pamiętaj również o tym, że w trakcie pracy powietrzna pompa ciepła może skraplać znaczne ilości wody zawartej w powietrzu, która spływa do tacy ociekowej. Aby skutecznie, a jednocześnie w prosty sposób ją usunąć, warto zamontować pompę na grubym podkładzie z tłucznia, w którym układa się rurę drenarską. Mimo wszystko jednak przez kilka dni w zimie przed pompą i tak może powstawać lód, a to przez zamrożenie odpływu z tacy ociekowej.

Najczęściej stosowane powietrzne pompy ciepła to jednostki monoblokowe lub typu split.

Powietrzna pompa ciepła typu monoblok

W tym rodzaju pomp ciepła zarówno układ termodynamiczny jak i część obiegu wody kotłowej znajduje się w jednym kompaktowym module zewnętrznym. Zaletą takiego układu jest prosty montaż i nieco więcej wolnego miejsca w kotłowni. Zdecydowaną wadą jest fakt, że w jednostce zewnętrznej mamy przepływ wody, gdzie w przypadku dłuższej przerwy dostawy prądu istnieje ryzyko jej zamarznięcia, natomiast napełniając instalację C.O. roztworem nisko krzepnącym nie mamy tego problemu, aczkolwiek pogarszamy wówczas parametry przepływowe i termodynamiczne układu.

Powietrzna pompa ciepła typu split

ten typ pompy ciepła składa się podobnie jak w przypadku monobloku z jednostki zewnętrznej, z tą różnicą że część układu termodynamicznego (wymiennik freon/woda) oraz układu obiegu wody kotłowej znajduję się w jednostce montowanej wewnątrz budynku. Wadą jest konieczność wykonania instalacji freonowej pomiędzy jedn. wewn. i zewn. wymaganego przez odpowiednio uprawioną i wykwalifikowaną firmę montażową. Natomiast niewątpliwą zaletą jest to, że można już napełniać instalację wodą, bez żadnego ryzyka jej zamarznięcia.