Dofinansowanie pompy ciepła. Jakie dotacje można uzyskać?

Dla niektórych cena pompy ciepła może być czynnikiem nie do przejścia, zwłaszcza, jeśli potrzeba więcej niż jedną sztukę. Z pomocą przychodzi dofinansowanie pompy ciepła z Unii Europejskiej, ale także z innych źródeł. Więcej na ten temat poniżej.

O jakie dofinansowanie do pompy ciepła możesz się ubiegać?

Z Funduszu Termomodenizacji i Remontów

Na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów można ubiegać się o tzw. premię termomodernizacyjną. Dotyczy ona osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych. Wysokość premii wynosi 20% kredytu, którą ustanawia się poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. O dotację można ubiegać się w Banku Gospodarki Krajowej oraz w Banku Ochrony Środowiska.

Z budżetu gminy lub powiatu

Dzięki nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. osoby fizyczne mogą starać się o dofinansowanie pompy do wody lub innej z budżetu gminy lub powiatu. W ustawie nie określono jednak szczegółowych warunków dotacji (czyli np. sposobu jej rozliczania), dlatego konkretne samorządy ustalają je samodzielnie.

Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest stowarzyszeniem, za pośrednictwem którego można skorzystać z funduszu wspierającego inwestycje proekologiczne – czyli pompy ciepła jak najbardziej wpisują się w tę definicję. Jednym z warunków przyznania dotacji jest spełnienie wymagań standardu energetycznego przez budynek, przy którym za zostać zainstalowana pompa. Wszelkie szczegóły na stronie www WFOŚiGW.

Z Unii Europejskiej

Dofinansowanie do pompy ciepła można także pobrać z funduszy unijnych (Działanie 3.1 Rozwój OZE). Inwestycje tego typu mogą być jednak realizowane tylko w formie „projektów parasolowych”, w których beneficjentem są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami projektu – mieszkańcy danej gminy.

Niezależnie od tego, czy mowa o głębinowej pompy ciepła, powietrznej pompy ciepła czy typu powietrze-woda, dotacje do pomp ciepła czekają na beneficjentów. Wiele zależy również od województwa, ponieważ w każdym z nich mogą być realizowane inne programy z dofinansowaniami. Warto więc poszukać dokładnie i wybrać najlepszą dotację dla siebie!